Kom i alkoholbehandling før det er for sent

Kom i alkoholbehandling før det er for sent

Der er et stort tabu, når det er man taler om alkoholbehandling og et misbrug. Det er dog vigtigt, at man kender til mulighederne der er, hvis det er, at man har et misbrug af alkohol. Det er dog vigtigt, at man kommer i behandling, hvis det er, at man har en lille ide om, at det måske er ved at udvikle sig i den forkerte retning. Det kan også være, at du har en ven eller en pårørende, som måske kunne have brug for at komme i alkoholbehandling.

En behandling og et forløb vil være helt individuelt. Der bliver taget hensyn til den enkelte, men også den enkeltes problematikker og historie, da alle har en forskellige historie. Der er på misbrugscenteret samtidig også plads til patientens famillie. Der vil også være mulighed for, at familien vil kunne få kurser og forstå, hvad det er deres pårørende går igennem med alkoholbehandlingen. 

De rolige og velkendte omgivelser 

På misbrugscenteret har man forsøgt på at skabe rolige og hjemlige omgivelser. Det giver dog sig selv, at det ikke kommer til at minde om dit eget hjem, men det er vigtigt, at du føler dig tilpas, når du er under behandling, da det i sidste ende skal være en god oplevelse, som så også hjælper dig videre i livet, med at slippe af med dit problem. 

Beslutningen om at komme i alkoholbehandling er for rigtig mange svær at tage. Da de fleste enten ikke vil indrømme, at de har problemer, eller også vil de ikke vise, at de har problemer og udvise svaghed. Det er dog vigtigt, at du får kigget nærmere på dit alkoholforbrug, hvis det er, at du reelt set føler, at du måske har nogle problemer med at holde igen med alkoholen eller andet. Du kan læse meget mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

Få hjælp til at slippe misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

Få hjælp til at slippe misbruget og afhængigheden med en alkoholbehandling

Slås du eller en af dine nære og kære med et livstruende alkoholmisbrug? Så bør du hurtigst muligt opsøge et behandlingscenter, og få tilrettelagt en effektiv og omsorgsfuld alkoholbehandling – uanset om det er dig eller en af dine nærmeste, som er ramt af et misbrug.

Hvordan foregår en alkoholbehandling?

Der er lige så mange bud på, hvordan en alkoholbehandling skal gribes an, som der er behandlingscentre. Hvis du ønsker en alkoholbehandling, om er effektiv ud over selve behandlingsperioden, skal du vælge en alkoholbehandling med afsæt i en behandlingsmetode, som beviseligt har en høj succesrate, og som tager udgangspunkt i et menneskes hele livsverden.

Et eksempel på en sådan metode er Minnesota modellen, som har sine rødder i den amerikanske Alcoholics Anonymous bevægelse. Metoden er baseret på 12 trins programmet, som har til formål at lade den misbrugsramte opnå erkendelse af egne styrker og svagheder, samt føre til en almen accept af tingenes tilstand som et afsæt til at komme videre med et alkoholfrit liv. I 12 trins programmet inddrages samtidig elementer som venner og familie – en stor del af processen er at gøre bod over for de, man har svigtet, samt søge forsoning og tilgivelse.

Minnesota modellen bygger på det princip, at et stærkt netværk er nøglen til et liv i ædruelighed og uden misbrug af nogen art – og derfor er det vigtigt, at den misbrugsramte lærer at bruge sit netværk, som efter endt behandlingsforløb tillige består af ligesindede samt mentorer og støttepersoner tilknyttet centeret. Et sådant center er Behandlingcenter Søby Park, som har specialiseret sig i misbrugsbehandling efter Minnesotamodellen.

Ud over gruppeterapi, vil den misbrugsramte også i løbet af det fem ugers behandlingsforløb også modtage individuel terapi, og have adgang til at snakke med en støtteperson på enhver tid af døgnet. Du kan læse mere om Minnesotakuren på behandlingscentersoebypark.dk